Beni Hatırla
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
13/06/201978Kredi İşlemleriMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜFen İşleri Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılmış veya yapılacak olan "Hacıhamza 2. Etap, Tabakhamam 3. Etap, Dibekbaşı, Tuna, Derekenarı Sokakları Sağlıklaştırma Projeleri ve Yukarı (Gavur) Hamam, Papaz Evi Restorasyonları ile Arasta 2. Etap Rüştü Bey İşhanı Sokak Sağlıklaştırma" ödemeleri için İller Bankasından 2.000.000,00-TL. hibe ve bu işlerde kullanılmak üzere 2.000.000,00-TL. kredi çekilerek karşılanması.
13/06/201977Yerleşim Yeri Değişiklik BildirimiİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜVahdi Yamalık Caddesi'nin Mustafa Kemal Paşa Caddesi ile Akşehir-Isparta Caddesi arasında kalan kısmına Alparslan TÜRKEŞ Caddesi isminin verilmesi.
13/06/201976Yurt içi satışlarİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜAtakent Mahallesi, 230 ada, 19 ve 20 parsel numaralı imar planında konut alanına isabet eden taşınmaza komşu mülkiyeti Akşehir Belediyesi'ne ait 230 ada, 21 parsel numaralı taşınmaz ile haritasında A, B, C ve D ile gösterilen yol fazlası arsaların satışı ve ilgili taşınmazla birleştirilmesi yerinde incelenmesi.
13/06/201975imar PlanlariİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜKozağaç Mahallesi, 1458 ada, 2 parsel numaralı taşınmazın doğusunda bulunan tescil harici alana basınç düşürme istasyonu yapılmasına yönelik hazırlanan L26B09C4D paftasındaki 37009,4 Plan İşlem Numaralı imar planı değişikliğinin uygun olduğu, Konya Büyükşehir Belediye Meclisinin onayına sunulması.
10/06/201974Yurt içi satışlarİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜYazla Mahallesi, 135 ada, 27 parsel numaralı imar planında konut alanına isabet eden taşınmazın bitişiğinde bulunan yol fazlası arsanın imar planına uygunluğu sağlamak ve bedel takdiri suretiyle, söz konusu taşınmazların maliklerine, trampasının, satışının, kat karşılığı olarak devredilmesinin uygun olduğu, bu konuda Belediye Encümeninin yetkili kılınması.
10/06/201973Yardim KararlariSOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜDoğanhisar Belediye Başkanlığına 1 (Bir) adet taziye römorku verilmesi.
09/05/201972Şartlı BağışlarİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜKuşçu Mahallesi, 196 ada, 2 parsel ve Kuşçu Mahallesi, 196 ada, 3 parsellerin tamamını 15.000,00-TL. bedelle, tapu masrafları ve vergi harcı Akşehir Belediyesince karşılanmak üzere Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürlüğü adına şartlı bağışının uygun olduğu.
09/05/201971imar PlanlariİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜAkşehir İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları esas alınarak hazırlanan 37890 Plan İşlem Numaralı, Adsız 1/1000 Ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planı'nın uygun olduğu.
09/05/201970Meclis KararlarıİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜCadde ve sokak isimlerinin verilmesi Belediye Meclisinin görev ve yetkisindedir. Ancak 6360 sayılı yasa ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları il mülki sınırları olması ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7/g madde hükmü gereği bu konuda görev, yetki ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiştir. İsimlendirilmesi yapılacak cadde sokak ve parklara isim verme konusunda yerinde yapılacak çalışmaların devam ettiği dikkate alındığında teklife konu isimlendirme çalışmasının ileride yapılacak Meclis toplantılarına bırakılmak üzere süre verilmesi.
09/05/201969Yurt içi satışlarİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜYazla Mahallesi, 162 ada, 50 ve 51 parsel numaralı imar planında konut alanına isabet eden taşınmazların bitişiğinde bulunan yol fazlası arsanın imar planına uygunluğu sağlamak ve bedel takdiri suretiyle, söz konusu taşınmazların maliklerine, trampasının, satışının, kat karşılığı olarak devredilmesinin uygun olduğuna, bu konuda Belediye Encümeninin yetkili kılınması.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 4