Beni Hatırla
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
06/09/2018119İmar PlanlarıİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜAkşehir-Yunak -4.Bl. Hd. Devlet Kararyolu güzergahı (Km: 12+582-14+062) Konya İli, Akşehir İlçesi Ortaköy Mahallesi kamulaştırma sınırının imar planlarına işlenmesi ve söz konusu kesimlerde plan tadilatı yapılacağının taahhüt edilmesinin uygun olduğu.
06/09/2018118TahsisMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜBelediyemize ait ve halen Kuran Kursu olarak kullanılmakta olan Yazla Mahallesi, 192 ada, 11 parsel, 2. Katında bulunan 1756 G.M. nolu taşınmazın İlçe Müftülüğü'ne, 5 (Beş) yıllığına tahsisi.
06/09/2018117ÖDENEK AKTARIMIİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ2018 yılı ödeneği yetmediği anlaşılan tertiplere yedek ödenekten aktarılması.
03/09/2018116Kredi İşlemleriİŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ%100 Hissesi Belediyemize ait olan Şehri Beyza İç ve Dış Ticaret Sanayi A.Ş. şirketimizin bankalardan Teminat Mektubu alması, borçlanması ve Kredi kullanılması için Belediyemize ait İstasyon Mahallesi, 1385 ada, 1 parsel, 628 Gayrimenkul Nolu taşınmazın (Sağlıklı Yaşam Merkezi) ipotek verilmesine 05/04/2018 tarihinde yapılan meclis toplantısında oy birliği ile karar verilmiş olup, işçi ödemeleri ve faaliyet konularında kredi kullanma ihtiyacı doğması halinde değerlendirmek üzere; Vakıfbank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası'ndan 1.500.000,00.TL kredi kullanılması.
09/08/2018115Gayrimenkul SatışlarıİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜYarenler Mahallesi, 724 ada, 68 parsel numaralı imar planında konut alanına isabet eden taşınmazın Akşehir Belediyesi tarafından satın alınması.
09/08/2018114İmar İşleriİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜİstasyon Mahallesi, 992 ada, 23 parsel ve fiili duruma göre üzerinde yapılaşma bulunmayan 992 ada, 8 ve 9 parsel numaralı taşınmazların İçkili Yer Bölgesinden çıkarılması.
09/08/2018113Gayrimenkul SatışlarıİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜÇakıllar Mahallesi, 182 ada, 12, 14, 15 ve 16 parsel numaralı imar planında konut alanına isabet eden taşınmazların bitişiğinde bulunan yol fazlası arsaların imar planına uygunluğu sağlamak ve bedel takdiri suretiyle, söz konusu taşınmazların maliklerine, trampasının, satışının, kat karşılığı olarak devredilmesinin uygun olduğu.
05/04/201861Meclis KararlariMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜAkşehir Belediye Başkanlığının 2017 Yılı Faaliyet Raporunun kabulü.
05/04/201860Meclis KararlariİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜOrtaköy Mahallesi, 180 ada, 16 ve 17 parsel nolu taşınmazların bitişiğinde bulunan mülkiyeti Akşehir Belediyesine ait, müstakil inşaata elverişli olmayan parçanın, imar planına uygunluğu sağlamak amacıyla ve bedel takdiri suretiyle, söz konusu taşınmazların maliklerine, trampasının, satışının, kat karşılığı olarak devredilmesinin uygun olduğuna, bu konuda Belediye Encümeninin yetkili kılınması.
05/04/201859Meclis KararlariİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜSöz konusu parsele komşu taşınmazlarda ayrık nizam yapılaşmalar bulunduğundan ve adadaki yapılaşma düzenini bozacağından dolayı talebin reddinin uygun olduğu.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 5