Beni Hatırla
Meclis Kararları
Ay Bazlı Sorgulama
Gün Bazlı Sorgulama
 
*Tarih Aralığı
-
Karar No
İçerik
Karar Tarihi Karar Numarası Konusu Müdürlük Özet İçeriği
09/05/201972Şartlı BağışlarİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜKuşçu Mahallesi, 196 ada, 2 parsel ve Kuşçu Mahallesi, 196 ada, 3 parsellerin tamamını 15.000,00-TL. bedelle, tapu masrafları ve vergi harcı Akşehir Belediyesince karşılanmak üzere Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Müdürlüğü adına şartlı bağışının uygun olduğu.
09/05/201971imar PlanlariİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜAkşehir İlçe Merkezi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı kararları esas alınarak hazırlanan 37890 Plan İşlem Numaralı, Adsız 1/1000 Ölçekli Revizyon+İlave Uygulama İmar Planı'nın uygun olduğu.
09/05/201970Meclis KararlarıİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜCadde ve sokak isimlerinin verilmesi Belediye Meclisinin görev ve yetkisindedir. Ancak 6360 sayılı yasa ile Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sınırları il mülki sınırları olması ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 7/g madde hükmü gereği bu konuda görev, yetki ve sorumluluk Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiştir. İsimlendirilmesi yapılacak cadde sokak ve parklara isim verme konusunda yerinde yapılacak çalışmaların devam ettiği dikkate alındığında teklife konu isimlendirme çalışmasının ileride yapılacak Meclis toplantılarına bırakılmak üzere süre verilmesi.
09/05/201969Yurt içi satışlarİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜYazla Mahallesi, 162 ada, 50 ve 51 parsel numaralı imar planında konut alanına isabet eden taşınmazların bitişiğinde bulunan yol fazlası arsanın imar planına uygunluğu sağlamak ve bedel takdiri suretiyle, söz konusu taşınmazların maliklerine, trampasının, satışının, kat karşılığı olarak devredilmesinin uygun olduğuna, bu konuda Belediye Encümeninin yetkili kılınması.
09/05/201968Şartlı BağışlarİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜReis Mahallesi, 143 ada, 105 parsel numaralı taşınmaz ile Reis Mahallesi, 148 ada, 117 parselde bulunan Mustafa KESER'e ait 3/16 hissenin tapu ve diğer masrafları Akşehir Belediyesince karşılanmak üzere şartlı bağışının uygun olduğu.
09/05/201967Yurt içi satışlarİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜReis Mahallesi, 164 ada, 9 parsel numaralı imar planında konut alanına isabet eden taşınmazın bitişiğinde bulunan yol fazlası arsanın imar planına uygunluğu sağlamak ve bedel takdiri suretiyle, söz konusu taşınmazın maliklerine, trampasının, satışının, kat karşılığı olarak devredilmesinin uygun olduğu.
09/05/201966Yurt içi satışlarİMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜOrtaköy Mahallesi, 209 ada, 20 parsel numaralı imar planında konut alanına isabet eden taşınmazın bitişiğinde bulunan yol fazlası arsaların imar planına uygunluğu sağlamak ve bedel takdiri suretiyle, söz konusu taşınmazların maliklerine, trampasının, satışının, kat karşılığı olarak devredilmesinin uygun olduğu.
09/05/201965Mimari ProjeFEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜYarenler Mahallesi, 445 Ada, 20 Parsel taşınmaz üzerine ihtiyaca uygun kapasiteli mezbahane yapılması için proje hazırlanmasına, uygulama için KOP Konya Ovası Kalkınma İdaresi Başkanlığına başvuru yapılmasına, başvurunun kabulü ve hibe alınması durumunda işin gerçekleştirilmesi ve tüm bu iş ve işlemler için Belediye Başkanımız Dr. Salih AKKAYA'ya yetki verilmesi.
09/05/201964Yurt içi satışlarMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜMeydan Mahallesi, 32200. Sokak 479 ada, 47 parseldeki taşınmazların satışı.
09/05/201963Kredi İşlemleriMALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ "Şehr-i Beyza Çarşısı Yapım İşi" ödemelerinin İller Bankasından 13.000.000,00-TL (KDV Hariç) ek kredi çekilerek karşılanması.
12345678
Online Ziyaretçi Sayısı : 3